Spreekkamer - Dokters in Oost

Spreekuur

Spreekuur is alleen op afspraak. Het spreekuur wordt gehouden in de praktijk aan de Hootsenheem 3 B (Kloppend Hart Huis, 1e verdieping). U kunt een keuze maken voor het spreekuur van de huisarts of dat van de assistente. De praktijk is elke werkdag van 08.00 uur tot 10.00 uur en van 10.30 tot 12.00 uur bereikbaar voor het maken van een afspraak en voor vragen aan de assistente.
12.00 uur tot 17.00 uur
Alleen voor spoedgevallen.
14.30 uur tot 16.00 uur
Praktijk alleen bereikbaar voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.
17.00 uur tot 08.00 uur
Alleen voor spoedgevallen Huisartsenpost Gelderse Vallei.

Wegblijftarief 

Dokters in Oost hanteert een zorgvuldige planning van de spreekuren. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om een factuur te sturen indien u niet op de afgesproken tijd verschijnt. Het wegblijftarief bedraagt € 25,00. Was er een dubbel consult geboekt, dan is het tarief € 45,00.

U kunt bij de assistente terecht voor o.a.:

Bij vrouwen tussen de 30 en 60 wordt eens in de vijf jaar een onderzoek gedaan naar baarmoederhalskanker. Dit ‘uitstrijkje’ kan worden gedaan bij de assistente. Een afspraak hiervoor kunt u maken via MijnGezondheid.net. Zie ook: www.thuisarts.nl/uitstrijkje-baarmoederhals

Een blaasontsteking is te herkennen aan o.a.: vaak en kleine beetjes plassen. Vaak is dit pijnlijk. Als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u de urine laten onderzoeken. U kunt hiervoor zonder afspraak langskomen bij de balie. De assistente zal u vragen een kort vragenformulier in te vullen - het is dus handig als u zélf de urine komt langsbrengen, als dit mogelijk is. Vang het liefst ’s ochtends de eerste plas op; of zorg dat u in ieder geval twee uur niet geplast heeft. Plas in een schoon potje en sluit dit goed af. Breng het potje plas binnen 2 uur naar de praktijk - bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur, dan kan de urine nog dezelfde dag onderzocht worden en is er voldoende tijd om de goede behandeling te starten. Kunt u de urine pas later brengen? Zet het potje dan meteen in de koelkast en breng het binnen 24 uur. Zie ook: www.thuisarts.nl/blaasontsteking

Aan iedereen van 40 jaar en ouder is het advies om één keer per jaar de bloeddruk te meten. U kunt een afspraak maken met de assistente voor het meten van de bloeddruk, bijvoorbeeld via MijnGezondheid.net. Ook kunt u zélf de bloeddruk meten, thuis, met een goede bloeddrukmeter. Het is wel belangrijk, dit op een goede manier te doen. Zie voor de instructies: www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-wil-zelf-thuis-mijn-bloeddruk-meten

Niet-oplosbare hechtingen die door de huisarts of specialist zijn geplaatst om een wond te hechten, moeten na verloop van tijd verwijderd worden. Meestal na één of twee weken. Een afspraak voor het verwijderen van hechtingen kunt u maken bij de assistente, bijvoorbeeld via MijnGezondheid.net. Zie ook: www.thuisarts.nl/wonden/mijn-wond-is-gehecht

Veel injecties kunnen door de assistente worden gegeven. Denk hierbij aan injecties voor vitamine B12, of de prikpil. Sommige injecties moeten door een (huis)arts gedaan worden. Bij twijfel: bel even. En anders: maak een afspraak bij de assistente via MijnGezondheid.net

Bij een gevoel van een verstopt oor is er soms sprake van een prop oorsmeer. De assistente kan deze verwijderen door middel van uitspuiten. Een afspraak voor beoordeling en behandeling kunt u maken bij de assistente, bijvoorbeeld via MijnGezondheid.net. Zie ook: www.thuisarts.nl/verstopt-oor

Wratten zijn te herkennen als kleine bolletjes met een soort bloemkoolachtig oppervlak. Ze komen vaak op handen en voeten voor. Handwratten kunnen door de assistente aangestipt worden met stikstof (‘bevriezen’), voetwratten moet vaak (voor)behandeld worden met speciale zalf. Een afspraak voor beoordeling en behandeling van wratten kunt u maken bij de assistente, bijvoorbeeld via MijnGezondheid.net. Zie ook: www.thuisarts.nl/wratten

Afspraak maken

Actuele informatie

Specifieke zorg

Bloed prikken

Medische diensten