Oogcontrole

Rijbewijskeuring

Patiënten die niet zijn ingeschreven in de praktijk, kunnen bij Dokters in Oost een rijbewijskeuring laten doen. Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Deze rijbewijskeuring bestaat uit verschillende onderdelen.
De zogenaamde Gezondheidsverklaring kunt u via de website van het CBR invullen. U krijgt van het CBR bericht dat u een afspraak kunt maken met een arts. Dat kan in de meeste gevallen de huisarts zijn (maar niet uw eigen huisarts). Tijdens de keuring vindt er een beoordeling plaats van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten en het gezichtsvermogen getest, en wordt er urineonderzoek gedaan. De praktijk maakt gebruik van ZorgDomein. De huisarts kan dus de zgn. ‘ZD-code’ die in de brief van het CBR staat, gebruiken. Door de keuringsgegevens digitaal in te vullen, zijn deze direct na de keuring al bij het CBR! Dat bevordert een snelle afwikkeling.
Kosten
Voor de rijbewijskeuring is door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) een tarief van € 122,94 (incl. BTW, 2023) vastgesteld. Bij Dokters in Oost kost een rijbewijskeuring slechts € 55,00 (incl. BTW). U betaalt de kosten van de keuring na afloop contant. Bij voorkeur graag gepast geld meenemen. U krijgt een nota mee.
Meebrengen naar de keuring
> Uw oude rijbewijs
> Uw brief van het CBR met daarin de zgn. ZD-code (ZorgDomein). Let op! De ZD-code moet vermeld staan op het formulier!
> Uw bril of contactlenzen (indien u die heeft)
> Uw medicatielijst. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek
> Een plastic potje met verse urine (niet ouder dan 2 uur). Een potje is verkrijgbaar bij apotheek en drogist, of eventueel bij de huisartspraktijk
Na de keuring
De keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid naar aanleiding van de door u en door de huisarts ingevulde formulieren. U krijgt hierover bericht van het CBR.
Afspraak maken
U kunt een afspraak maken of meer informatie vragen over de keuring via het praktijknummer (0318) 500020.

Afspraak maken

Actuele informatie

Specifieke zorg

Bloed prikken

Medische diensten