MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net is een patiëntenportaal waarop u diverse zaken online kunt regelen: het maken van afspraken, het bestellen van herhaalrecepten en het inzien van uw medisch dossier, en voor het aanvragen van een e-consult.
MijnGezondheid.net is voor u als patiënt gratis te gebruiken. U kunt hiervoor naar rechtstreeks naar MijnGezondheid.net te gaan om dan in te loggen met uw DigiD. MijnGezondheid.net is persoonlijk! U kunt voor uw minderjarige kinderen dus géén gebruik maken van MijnGezondheid.net met uw eigen DigiD. Indien u de melding krijgt dat uw BSN niet bekend is bij de praktijk, moet u het formulier op de volgende pagina invullen om zich aan te melden.
Minderjarigen
In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is o.a. vastgelegd welke rechten minderjarigen hebben.
  • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist voor medische behandeling. Ook hebben ouders inzagerecht. U kunt voor uw kind in deze leeftijdscategorie een DigiD aanvragen, en met hun DigiD gebruik maken van hun portaal op MijnGezondheid.net.
  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming van ouders én kind vereist voor medische behandeling. Ouders hebben alleen recht op informatie die nodig is voor het geven van toestemming voor een medische behandeling, maar de jongere heeft het recht om inzage in delen van het dossier te blokkeren. Aangezien het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om dit goed te waarborgen, hebben we als praktijk, in overleg met de juridische afdeling van de KNMG, besloten om de online inzage via MGn in deze leeftijdscategorie te sluiten. Wel kan degene die toegang heeft tot het DigiD (bij voorkeur de jongere zelf) gebruik maken van de andere mogelijkheden van MijnGezondheid.net, zoals het aanvragen van e-consulten.
  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie. Ouders hebben geen inzagerecht meer. Jongeren worden aangemoedigd, net als volwassenen, hun DigiD niet door anderen te laten gebruiken, omdat DigiD een hoogstpersoonlijk identificatiemiddel is.
 

Informatie over ziekten

Moet ik naar de dokter?

Digitaal contact

Telefonisch contact